IPL-POWERLITE-HUD

IPL-POWERLITE-HUD

 

DECOLLETAGE

Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

ENSTAKA PULSER 1-2 st

Vid pigmentering, Couperoser. Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

ENSTAKA PULSER 3-4 st

Vid pigmentering, Couperoser. Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

ENSTAKA PULSER 5-10 st

Vid pigmentering, Couperoser. Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

HAKA

Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

1.800 kr

500 kr

800 kr

1.000 kr

1.200 kr

HÄNDER

Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

HELA ANSIKTET

Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

KINDER

Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

ÖVERLÄPP

Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

PANNA

Hudföryngring/gäller per behandlingstillfälle.

1.500 kr

2.500 kr

1.600 kr

1.000 kr

1.500 kr