RESTYLAN/BOTOX

RESTYLAN/BOTOX

 

RESTYLANE 1 ml

 

RESTYLANE 0.5 ml

 

RESTYLANE PERLANE 1 ml

RESTYLANE PERLANE 0.5 ml

 

RESTYLANE LIP VOLUME 1 ml

 

EMERVEL CLASSIC 1 ml

 

EMERVEL DEEP 1 ml

 

EMERVEL LIP 1 ml

 

EMERVEL VOLUME 1 ml

 

SKINBOOSTER

 

VITAL 1 ml

 

VITAL LIGHT 1 ml

 

VITAL KUR MED 3x1 ml

 

BOTULINUMTOXIN/AZZALURE

ETT OMRÅDE

 

TVÅ OMRÅDEN

 

TRE OMRÅDEN

FYRA OMRÅDEN

SKLEROSERING AV ÅDERNÄT

LITET

 

STORT

 

KONSULTATION

UTEBLIVET BESÖK

4400 kr

3100 kr

4700 kr

3500 kr

4700 kr

4400 kr

4700 kr

4500 kr

4700 kr

3100 kr

3100 kr

7500 kr

3800 kr

4800 kr

5800 kr

6200 kr

1900 kr

2500 kr

500 kr

500 kr